ITEA 2/OPENPROD

Diarienummer 2009-00425
Koordinator Equa Simulation AB
Bidrag från Vinnova 1 343 601 kronor
Projektets löptid juni 2009 - juli 2012
Status Avslutat