ITE2-H4H for Efield

Diarienummer
Koordinator Efield AB
Bidrag från Vinnova 1 800 000 kronor
Projektets löptid maj 2010 - juli 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00072

Statistik för sidan