IT Sweden

Diarienummer
Koordinator MYNDIGHETEN FÖR UTL.INVESTERINGAR I SVERIGE,ISA - Invest in Sweden Agency
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2002 - december 2004
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2002-00631

Statistik för sidan