IT-stöd för strokeprevention hos pensionärer

Diarienummer
Koordinator Zenicor Medical Systems AB
Bidrag från Vinnova 1 490 000 kronor
Projektets löptid augusti 2008 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01025

Statistik för sidan