IT-stöd för strokeprevention hos pensionärer

Diarienummer
Koordinator Zenicor Medical Systems AB
Bidrag från Vinnova 1 490 000 kronor
Projektets löptid augusti 2008 - december 2009
Status Avslutat