IT-stöd för avancerad hemsjukvård del II: Symptom- och meddelanderapportering med digitalpennteknik

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för medicinsk teknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2007 - september 2008
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01663

Statistik för sidan