IT lösningar och tjänster för en patientcentrerad vård

Diarienummer
Koordinator Linnaeus University - Linnéuniversitetet, Växjö
Bidrag från Vinnova 2 075 000 kronor
Projektets löptid augusti 2008 - juli 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00981

Statistik för sidan