ISS_LiU

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Avdelningen för externa relationer
Bidrag från Vinnova 9 037 500 kronor
Projektets löptid juli 2007 - oktober 2009
Status Avslutat

Externa länkar