IQUBE Springboard

Diarienummer
Koordinator IQube Operations AB - IQube Stockholm City
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid januari 2009 - mars 2010
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03974

Statistik för sidan