IPAC17

Diarienummer 2017-02780
Koordinator AIREC AB
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Deltagande på IPAC

Resultat och förväntade effekter

Deltagande på IPAC

Upplägg och genomförande

Deltagande på IPAC

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.