Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IPAC17

Diarienummer
Koordinator EXIR BROADCASTING AB
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Ställa ut på IPAC 2017 i Köpenhamn tillsammans med övriga Big Science Sweden utställare. Målet för utställningen är att exponera vårt varumärke samt att visa upp några av våra produkter för att främja framtida projekt och Exir Broadcasting´s chanser att leverera utrustning.

Resultat och förväntade effekter

Målet med att exponera vårt varumärke samt att även få möjlighet att demonstrera några av våra produkter på plats under mässan är uppfyllt. Några av kontakterna vi fick under mässan har återkommit för fortsatta diskussioner. Efterbearbetningen kommer att fortlöpa under året.

Upplägg och genomförande

Förberedelse genom framtagning av demoprodukter, grafik samt tryck av företagspresentation. Förberedelse av monter inför "mässdagar" där vi representerar Exir Broadcasting montern med 2 personer under de 3 dagar som industriutställningen pågår. De kontakter vi har har sedan tidigare kommunikation och projekt kontaktas för möjliggöra möte under utställningens gång. Efterbearbetning av kontakter gjorda under mässdagarna och återkoppling av de diskussioner vi hade har gjorts med visa kompletterande interna insatser och beräkningar som stöd.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 maj 2017

Diarienummer 2017-02545

Statistik för sidan