IPAC 17

Diarienummer 2017-02544
Koordinator HERRSTRÖMS MEKANISKA VERKSTADS AB
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Skapa kontakter för att framöver kunna bli en leverantör på service till ESS/ MAX IV

Resultat och förväntade effekter

Inga än så länge.

Upplägg och genomförande

Kontaktknytande, utbilda vår personal, besöka anläggningar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.