IoT och Gamification - För en säker industri

Diarienummer 2017-02920
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SICS Swedish ICT Västerås AB
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - april 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Personsäkerhet lyfts allt högre upp på agendan i våra industrier och projektet syftar till att öka personsäkerheten i farliga miljöer. Vi vill utveckla gamification för att öka motivation och engagemang och säkerställa att människor i industrin vill hålla sig till de säkerhetsinstruktioner som finns, samt utveckla ett system för personsäkerhet med nya bärbara sensorer och IoT teknik. Projektet engagerar stora och små företag där vi ser att detta projektet kommer att resultera i nya leverantörer av denna teknik till industrin.

Förväntade effekter och resultat

Projektet syftar dels till att kombinera den senaste IoT/bärbara tekniken och kombinera den på ett sätt sa att vi kan skapa en säker industri med noll olyckor men också att applicera Gamification för att motivera personal till ett säkert beteende. Projektet vill ta utvecklade prototyper och koncept till marknad, och att få industrier tvärs bransch att samverka kring detta. Detta görs genom att identifiera en systemleverantör som kan ta lösningen till marknaden. En potentiell leverantör redan finns i projektkonsortiet (SSG).

Planerat upplägg och genomförande

Projektet bedömer tillsammans med basindustrin hur projektet kan få störst inflytande. Dessa risker och utmaningar kommer att dokumenteras genom användarstudier. Utöver detta, ska projektet också titta på nya IoT-tekniker och beskriva deras potential att användas i industriell miljö. Projektet kommer att använda Gamification-designmetoden för att utveckla nya lösningar. Fokus ligger på att försöka engagera personalen inom industrin att vara mer motiverade i säkerhetsarbete. De mest lovande koncepten kommer att implementeras som prototyper och utvärderas inom industrin.

Externa länkar

IoT och Gamification - ökad personsäkerhet i farliga industriella miljöer

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.