Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

IoT och Gamification - För en säker industri

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SICS Swedish ICT Västerås AB
Bidrag från Vinnova 4 973 143 kronor
Projektets löptid maj 2017 - april 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet är att skapa en säkrare bransch genom att kombinera bärbar IoT teknologi med Gamification. Projektet tillämpar UX- och designforskning i kreativt samarbete med slutanvändare inom processindustrin. Det identifierar utmaningar för vilka projektet kan få maximal effekt. Projektet utvecklar innovativa koncept och prototyper som ska användas för att öka personsäkerheten samt utveckla digitaliseringen i processindustrin.

Långsiktiga effekter som förväntas

I det här projektet har vi tittat på hur Gamification kan tillämpas för att säkerställa att personal är motiverade att följa de säkerhetsanvisningar som finns tillgängliga. Projektet har utvecklat personliga säkerhetssystem med nya bärbara sensorer och IoT-teknik. Forskningen har ökat digitaliseringsberedskapen och diskussionsnivån kring personsäkerhet i processindustrin. Resultatet kommer att påverka vilken typ av projekt och specifikationer som produceras när man investerar i digitala lösningar och säkerhetsprocesser.

Upplägg och genomförande

IoT och Gamification behandlar två utmaningar: 1. Att nyttja tillgänglig teknik för att utveckla system som integrerar teknik och personlig säkerhet i en helhetslösning. 2. Projektet undersökte hur Gamification kan tillämpas för att skapa större engagemang för säkerhet. Detta gjordes genom kommunikation, observationer, intervjuer och workshops. De mest lovande prototyperna utvärderades med slutanvändare. Projektet identifierade en leverantör som kommer att producera en av de många lösningar som utvecklades i projektet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 juni 2017

Diarienummer 2017-02920

Statistik för sidan