Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IoFood

Diarienummer
Koordinator SCANBOX THERMOPRODUCTS AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 1 154 748 kronor
Projektets löptid december 2016 - december 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

IoFood har haft som syfte och mål att implementera och testa en prototyptjänst för trådlös övervakning av mattransporter, Att identifiera nya internationella affärsmöjligheter har också varit ett mål med projektet. Projektet har implementerat och testat en tjänst tillsammans med användare. Nya internationella affärsmöjligheter har identifierats.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har gett tydliga köpsignaler från några av Scanbox kunder. Om bolaget väljer att kommersialisera tjänsten kan nya intäktsströmmar förväntas.

Upplägg och genomförande

Projektet var ursprungligen planerat för två hela utvecklingsiterationer med användarstudier - konceptutveckling - mjukvarutveckling - användartester. P g a av att hårdvara levererades sent har bara en iteration hunnit genomföras.Trots detta har projektet uppnått en hög funktionalitet relativt ursprunglig plan. Likaså har användargränssnitt blivit bra, och väl svarande mot användarnas behöv.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-04424

Statistik för sidan