Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Investerarmässor, söker finansering för att genomföra klinisk fas II PoC studie

Diarienummer
Koordinator Stayble Therapeutics AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid februari 2019 - februari 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet projektet är att identifiera ytterligare investerare för Staybles kommande finansieringsrunda. Stayble söker finansiering för genomförandet av en klinisk fas II studie.

Långsiktiga effekter som förväntas

Att under mässan träffa ett flertal för Stayble nya investerare

Upplägg och genomförande

Närvarande vid två investerarmässor: - LSX W orld Congress (London, 5-6/2 2019) - Sw iss Nordic Bio (Zürich, 7/2 2019)

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 februari 2019

Diarienummer 2019-01096

Statistik för sidan