Invest Cleantech

Diarienummer
Koordinator Invest Sweden
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid juli 2008 - juni 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-04214

Statistik för sidan