Internationellt seminarium

Diarienummer 2009-04909
Koordinator Karl-Adam Bonniers Stiftelse
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - oktober 2010
Status Avslutat