Internationalisering vid Umeå Plant Science Centre ett Berzelii Centre för Skogsbioteknik

Diarienummer 2008-03395
Koordinator Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - februari 2010
Status Avslutat