Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Internationalisering vid Umeå Plant Science Centre ett Berzelii Centre för Skogsbioteknik

Diarienummer
Koordinator Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - februari 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03395

Statistik för sidan