International Innovation Programme design test bed BSR Flagship Programme

Diarienummer
Koordinator Mobile Heights AB (svb)
Bidrag från Vinnova 950 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - juni 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

De övergripande målen med projektet är: . Forskning kring transnationell innovativ governance, programdesign och utvärdering . Framtagande av nya metodologier och internationella best practices rörande policy och programinnovation med transnationella förtecken . Insamlande av empiriska data för att förankra designprocessen och för att testa de ramverk som ska stötta de transnationella programmen, inom ramen för BSR innovation programme . Förse Vinnova och andra relevanta aktörer med empiriska data för att kunna vidareutveckla framtida transnationella innovations-, kluster- och företagsnätverks-program som ska kunna ha en internationell slagkraft

Resultat och förväntade effekter

Forskningsrapporter kommer att levereras kring de följande ämnena: . Framtida best practices kring innovationspolicy och program . överbrygga . Trender och internationella genombrott kring policy och programinnovation . Nya metodologier som stärker internationellt, och därmed transnationellt, samarbete . Faktabaserat framtagande av program och användardriven design . Innovativa governance modeller för framtiden . Effektlogik och effektivitet i implementering . Lärdomar för framtagande av policy och förnyande av programmet för 2010 och framåt . Internetbaserad co-design och samarbetsverktyg

Upplägg och genomförande

Projektet kommer att använda sig av följande metodologier: . Expertintervjuer . Litteraturstudier (och intervjuer) . Intervjuer och action based research inbyggt i design processen . Litteraturseminarier och studieresor . Litteraturstudier (organisationsteori, network management theory, multinational governance etc.) . EU/Nordiska erfarenheter av att leda program (alternativa programledarmetoder) . Internetbaserade verktyg för samarbeten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04862

Statistik för sidan