Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

International Innovation Programme design test bed BSR Flagship Programme

Diarienummer
Koordinator Mobile Heights AB (svb)
Bidrag från Vinnova 950 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - juni 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

De övergripande målen med projektet är: . Forskning kring transnationell innovativ governance, programdesign och utvärdering . Framtagande av nya metodologier och internationella best practices rörande policy och programinnovation med transnationella förtecken . Insamlande av empiriska data för att förankra designprocessen och för att testa de ramverk som ska stötta de transnationella programmen, inom ramen för BSR innovation programme . Förse Vinnova och andra relevanta aktörer med empiriska data för att kunna vidareutveckla framtida transnationella innovations-, kluster- och företagsnätverks-program som ska kunna ha en internationell slagkraft

Långsiktiga effekter som förväntas

Forskningsrapporter kommer att levereras kring de följande ämnena: . Framtida best practices kring innovationspolicy och program . överbrygga . Trender och internationella genombrott kring policy och programinnovation . Nya metodologier som stärker internationellt, och därmed transnationellt, samarbete . Faktabaserat framtagande av program och användardriven design . Innovativa governance modeller för framtiden . Effektlogik och effektivitet i implementering . Lärdomar för framtagande av policy och förnyande av programmet för 2010 och framåt . Internetbaserad co-design och samarbetsverktyg

Upplägg och genomförande

Projektet kommer att använda sig av följande metodologier: . Expertintervjuer . Litteraturstudier (och intervjuer) . Intervjuer och action based research inbyggt i design processen . Litteraturseminarier och studieresor . Litteraturstudier (organisationsteori, network management theory, multinational governance etc.) . EU/Nordiska erfarenheter av att leda program (alternativa programledarmetoder) . Internetbaserade verktyg för samarbeten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04862

Statistik för sidan