International Innovation Practice - Thomas Arctaedius

Diarienummer
Koordinator Stockholms universitet holding AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - juni 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04279

Statistik för sidan