Interaktiv simulering av komplexa material

Diarienummer
Koordinator Umeå universitet - High Performance Computing Center North
Bidrag från Vinnova 3 200 000 kronor
Projektets löptid november 2004 - februari 2007
Status Avslutat

Externa länkar