Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Interaktiv datorstödd operatörsträning samt återföring av produktionserfarenhet

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Rektors kansli
Bidrag från Vinnova 7 070 000 kronor
Projektets löptid juli 2005 - juni 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2005-01991

Statistik för sidan