Interaktiv datorstödd operatörsträning samt återföring av produktionserfarenhet

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Rektors kansli
Bidrag från Vinnova 7 070 000 kronor
Projektets löptid juli 2005 - juni 2009
Status Avslutat