Interaktiv datorstödd operatörsträning samt återföring av produktionserfarenhet

Diarienummer 2005-01991
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Rektors kansli
Bidrag från Vinnova 7 070 000 kronor
Projektets löptid juli 2005 - juni 2009
Status Avslutat