Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Interactive Electronic Whiteboard

Diarienummer
Koordinator Qualisys AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid februari 2008 - juni 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-03438

Statistik för sidan