Interactive Electronic Whiteboard

Diarienummer
Koordinator Qualisys AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid februari 2008 - juni 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-03438

Statistik för sidan