Interactive Electronic Whiteboard with People on Content view for Remote Group Collaboration

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för data- och informationsteknik
Bidrag från Vinnova 1 800 000 kronor
Projektets löptid februari 2008 - juni 2010
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-03337

Statistik för sidan