Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Interactive Electronic Whiteboard with People on Content view for Remote Group Collaboration

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för data- och informationsteknik
Bidrag från Vinnova 1 800 000 kronor
Projektets löptid februari 2008 - juni 2010
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-03337

Statistik för sidan