Interaction mapping

Diarienummer 2010-01776
Koordinator Bioventia AB
Bidrag från Vinnova 75 000 kronor
Projektets löptid augusti 2010 - oktober 2010
Status Avslutat