Intelligenta system för patienters autonomi och hälsovården

Diarienummer
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för datavetenskap
Bidrag från Vinnova 2 760 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - februari 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03438

Statistik för sidan