Intelligenta system för patienters autonomi och hälsovården

Diarienummer
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för datavetenskap
Bidrag från Vinnova 2 760 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - februari 2014
Status Avslutat