Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Integrering och up-start av sektionen RISE-Tox

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Bioscience and Materials, Stockholm
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - februari 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var att planera och genomföra integrationsarbetet av den nya sektionen Kemisk och farmaceutisk toxikologi inom enheten Yta, process och formulering. Verksamhet och infrastrukturen som överfördes från KI till RISE handlar om toxikologisk säkerhetsutvärdering In vitro, In vivo, In silico samt bioanalys. Detta inkluderar instrument, experimentella förfaranden, GLP-ackreditering, personal och infrastruktur, samt ett antal forskningsprojekt och samarbeten. Målet var att den nya sektionen skulle vara fullt funktionell från och med den 1a januari.

Resultat och förväntade effekter

Igångstarten av den nya sektionen har skett smidigt, mycket tack vare en gedigen planering och ett bra genomförande av integrationsarbetet inom detta projekt. De långsiktiga effekterna finns beskrivna i affärsplan som rapporterades inom ramen för Vinnova projektet 2018-00541

Upplägg och genomförande

Projektet inkluderade all integrering som behövdes för att få tillstånd en ny sektion bla integrering av den nya sektionen in i RISE system (personal, ekonomi, IT, lokaler och annan infrastruktur) samt kommunikation och affärsutveckling. Projektet var uppdelat i delprojekt med delprojektledare, samt en övergripande projektledare. Projektet hade även en intern referensgrupp och en styrgrupp med representanter från KI och RISEs ledning. Täta uppföljningar, i flera olika konstellationer, samt bra fokus och samarbete mellan KI och RISE gjorde att projektet nådde sina mål.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 november 2018

Diarienummer 2018-04580

Statistik för sidan