Integrering och up-start av sektionen RISE-Tox

Diarienummer 2018-04580
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Bioscience and Materials, Stockholm
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - februari 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Det här projektets syfte är att planera och genomföra integrationsarbetet av den nya sektionen med arbetsnamnet ”RISE-Tox” inom enheten Yta, process och formulering i divisionen RISE Biovetenskap och Material. Arbetet inkluderar integrering och anpassning av RISE system för den nya sektionen (personal, ekonomi, IT, kvalitérutiner, lokaler och annan infrastruktur) samt kommunikation och affärsutveckling. Projektets mål är att den nya sektionen är redo för uppstart 1/1/2019.

Förväntade effekter och resultat

En flygande start av verksamheten vid övergång till RISE. Projektarbetet som pågår inom infrastrukturen på Swetox/Gärtuna får en smidig övergång till RISE, utan avbräck.

Planerat upplägg och genomförande

Organisation; underskrivna anställningsavtal, nödvändig rekrytering påbörjad eller genomförd. Infrastruktur; avtal för lokaler och instrument, adressändring, omskyltning, samt utredning av flytt och ombyggnad/hyresgästanpassning. Administrativ integrering; genomgång av kvalitetssystem, administrativa system klara för de nya medarbetarna. Avtal framtagna och underskrivna. Överföring av anslagsfinansierade projekt från KI till RISE. Kommunikation: Kommunikationsplan på plats Affärsutveckling: Rutiner och strategier för att hantera uppdrag och projekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.