Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Integrerad plattform för vård och forskning inom diabetes typ 2 och prediabetes

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Bidrag från Vinnova 675 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - maj 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet är att utveckla ett IT-verktyg för att kunna följa upp resultat och kostnader vid vård av personer med typ 2-diabetes eller med prediabetes, samt att genomföra två pilotstudier. IT-verktyget är utvecklat och testat på en stor datamängd. En metodik för att beräkna besparingspotential vid prevention av typ 2-diabetes är framtagen. En pilotstudie pågår, där patienter med typ 2-diabetes delar data om sin egenvård med sin vårdgivare. Studien visar preliminärt att detta leder till att patienterna får ökad följsamhet med sin vårdplan.

Långsiktiga effekter som förväntas

IT-verktyget som är konfigurerat i Microsofts tjänster innehåller ett datalager som strukturerar vårdinformation enligt diabetesmallen i SLLs journalsystem Take Care och en standardiserad vårdprocess som motsvarar nationella riktlinjer för typ 2-diabetes. Detta möjliggör en strukturerad analys av genomförd vård. Pilotstudien med patienter visar att de får en högre följsamhet vs sin vårdplan. IT-verktyget har vidareutvecklats inom ett SweLife-projekt (Dnr 2017-05319) med maskininlärningsalgoritmer för analys av faktorer som påverkar diabetesrisken.

Upplägg och genomförande

Översikt över de tre olika delprojekten: 1: Våra studier visat att en användbar funktion för samtyckeshantering finns i Take Care, varför vi valt att inte utveckla ett nytt system för detta. 2. En ny plattform för analys av stora datamängder har visats fungera och kan sannolikt användas även i andra sammanhang/studier. 3: Applikationen MittDiacert har visat sig användbar i en interventionsstudie på patienter med T2D. Interventionen är primärt att gå ett antal steg per dag. Liknande applikation bör kunna användas i andra sammanhang.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04219

Statistik för sidan