Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

Integrerad plattform för vård och forskning inom diabetes typ 2 och prediabetes

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Bidrag från Vinnova 675 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet SWElife

Syfte och mål

Målet är att utveckla ett IT-verktyg för att kunna följa upp resultat och kostnader vid vård av personer med typ 2-diabetes eller med prediabetes, samt att genomföra två pilotstudier. IT-verktyget är utvecklat och testat på en stor datamängd. En metodik för att beräkna besparingspotential vid prevention av typ 2-diabetes är framtagen. En pilotstudie pågår, där patienter med typ 2-diabetes delar data om sin egenvård med sin vårdgivare. Studien visar preliminärt att detta leder till att patienterna får ökad följsamhet med sin vårdplan.

Resultat och förväntade effekter

IT-verktyget som är konfigurerat i Microsofts tjänster innehåller ett datalager som strukturerar vårdinformation enligt diabetesmallen i SLLs journalsystem Take Care och en standardiserad vårdprocess som motsvarar nationella riktlinjer för typ 2-diabetes. Detta möjliggör en strukturerad analys av genomförd vård. Pilotstudien med patienter visar att de får en högre följsamhet vs sin vårdplan. IT-verktyget har vidareutvecklats inom ett SweLife-projekt (Dnr 2017-05319) med maskininlärningsalgoritmer för analys av faktorer som påverkar diabetesrisken.

Upplägg och genomförande

Översikt över de tre olika delprojekten: 1: Våra studier visat att en användbar funktion för samtyckeshantering finns i Take Care, varför vi valt att inte utveckla ett nytt system för detta. 2. En ny plattform för analys av stora datamängder har visats fungera och kan sannolikt användas även i andra sammanhang/studier. 3: Applikationen MittDiacert har visat sig användbar i en interventionsstudie på patienter med T2D. Interventionen är primärt att gå ett antal steg per dag. Liknande applikation bör kunna användas i andra sammanhang.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04219

Statistik för sidan