Integrerad analys av biologisk mätdata och biologisk systeminformation

Diarienummer
Koordinator Qlucore AB
Bidrag från Vinnova 803 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - december 2012
Status Avslutat

Externa länkar