Integration av försörjningsnätverk: Sourcing / Outsourcing en väg till internationell tillväxt?

Diarienummer
Koordinator INTERNATIONELLA HANDELSHÖGSKOLAN I JÖNKÖPING AB - Internationella Handelshögskolan
Bidrag från Vinnova 3 150 000 kronor
Projektets löptid augusti 2006 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-01052

Statistik för sidan