Instrument för kvalitetssäkring av röntgenutrustningar inom Dentalområdet.

Diarienummer
Koordinator Rti Electronics Aktiebolag - RTI Electronics AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - februari 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01905

Statistik för sidan