Instrument för elektro-optisk karakterisering av nanomaterial - OEP

Diarienummer
Koordinator Nanofactory Instruments AB
Bidrag från Vinnova 1 983 704 kronor
Projektets löptid december 2007 - november 2011
Status Avslutat