Instituten i innovationssystemet

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för filosofi och teknikhistoria
Bidrag från Vinnova 4 800 000 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - juni 2012
Status Avslutat

Externa länkar