Instituten i innovationssystemet

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad
Bidrag från Vinnova 4 985 000 kronor
Projektets löptid oktober 2006 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-03501

Statistik för sidan