Instituten i innovationssystemet

Diarienummer 2006-03501
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad
Bidrag från Vinnova 4 985 000 kronor
Projektets löptid oktober 2006 - december 2009
Status Avslutat