Inställd resa till Tel-Aviv 13-16 juni 2010

Diarienummer 2010-01470
Koordinator BIOPSYCHOSOCIAL MEDICINE RIDS AB
Bidrag från Vinnova 1 960 kronor
Projektets löptid juni 2010 - januari 2011
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2010