Inställd resa till Tel-Aviv 13-16 juni 2010

Diarienummer
Koordinator BIOPSYCHOSOCIAL MEDICINE RIDS AB
Bidrag från Vinnova 1 960 kronor
Projektets löptid juni 2010 - januari 2011
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01470

Statistik för sidan