InSIKT - Säker IKT för inomhusmiljöer

Diarienummer
Koordinator Mittuniversitetet - Institutionen för informationsteknologi och medier, Sundsvall
Bidrag från Vinnova 4 500 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - februari 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00681

Statistik för sidan