Inomhustäckning, mobil telefoni

Diarienummer 2009-04664
Koordinator MIC Nordic AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - februari 2010
Status Avslutat