Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovativt modulstaket del2rev

Diarienummer
Koordinator Conspiro AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Vi har följt projektplanen enligt de delmoment som var specade. Vi har nått de mål vi satt upp. Vi har lämnat in en patentansökan, producerat ett antal fästen, pratat med återförsäljare & byggföretag i branschen och fått feedback. Vi behöver ta in mer kapital för att kunna producera en första serie.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har följt projektplanen enligt de delmoment som var specade. Konstruktions & simulering Patentskrift framtagning av Prototyper Produktion av förserie

Upplägg och genomförande

Diskuterat med återförsäljare & byggföretag i branschen och fått feedback. Vi behöver ta in mer kapital för att kunna producera en första serie.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 november 2017

Diarienummer 2017-05060

Statistik för sidan