Innovativa verktyg för drug-discovery

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för farmaci
Bidrag från Vinnova 12 600 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - april 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00201

Statistik för sidan