Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovativa vägsensorer för effektivare vinterdrift, ökad trafiksäkerhet och en renare miljö

Diarienummer
Koordinator Metsense AB
Bidrag från Vinnova 516 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - mars 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04328

Statistik för sidan