Innovativa vägsensorer för effektivare vinterdrift, ökad trafiksäkerhet och en renare miljö

Diarienummer 2009-04328
Koordinator Metsense AB
Bidrag från Vinnova 516 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - mars 2011
Status Avslutat