Innovativa vägsensorer för effektivare vinterdrift, ökad trafiksäkerhet och en renare miljö

Diarienummer
Koordinator Metsense AB
Bidrag från Vinnova 516 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - mars 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04328

Statistik för sidan