Innovativa packningsmaterial

Diarienummer 2016-02676
Koordinator Swerea KIMAB AB - Swerea KIMAB AB, Kista
Bidrag från Vinnova 1 586 069 kronor
Projektets löptid juli 2016 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Materialbaserad konkurrenskraft 2016
Ansökningsomgång Materialbaserad konkurrenskraft

Syfte och mål

Konceptet har tidigare verifierats i mindre skala och överbryggningsprojektet syftar till att utreda förutsättningarna för industriell produktion inklusive en möjlig värdekedja för tillverkning. Konsortiet består av forskare från universitet, institut och industri med bred kompetens inom området.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att resultera i ett eller två prototypmaterial som skall vara kommersiellt möjliga att framställa samt en uppskattning av den marknadsmässiga potentialen för produkten. Immaterialrättsliga frågor kring exempelvis patent kommer också att utredas.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i tre etapper: 1. Kommersiella aspekter och tillverkning. 2. Framtagning och provning av prototypmaterial samt utredning av IPR. 3. Urval och fältprovning av ett eller två material. Efter varje etapp skall ett antal kriterier vara uppfyllda för att projektet ska drivas vidare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.