Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovativa packningsmaterial

Diarienummer
Koordinator RISE KIMAB AB - RISE KIMAB
Bidrag från Vinnova 1 819 194 kronor
Projektets löptid juli 2016 - mars 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för projektet var att visa att ett packningsmaterial med skräddarsydda egenskaper kan förhindra uppkomsten av spaltkorrosion på rostfria stål. Det valda materialet skulle också vara lämpligt för industriell tillverkning och användning. Vid provning av ett kandidatmaterial, under längre tid i en realistisk exponeringsningsmiljö uppstod trots detta spaltkorrosion under vissa omständigheter. Sannolikt beror uppkomsten av spaltkorrosion på det höga trycket i spalten. Kandidatmaterialet var troligen alltför mjukt och hade inte tillräckligt goda krypegenskaper.

Resultat och förväntade effekter

Inget har framkommit som skulle tyda på att den grundläggande principen inte skulle fungera. Den önskade effekten kunde demonstreras i kortidsförsök. Vid långtidsprovningen, med vanliga parametrar inträffade spaltkorrosion på ett (1) prov av totalt 10 st. och det efter 80 dagars exponering. Utfallet blev något sämre när högre spalttryck applicerades, spaltkorrosion på två (2) prov av totalt 5 st. Med konventionella packningsmaterial torde spaltkorrosion ha inträffat på samtliga prov.

Upplägg och genomförande

Provningen kom att dominera det experimentella arbetet. Utvecklingsarbete avseende modifiering av ytegenskaper hos nuvarande packningsmaterial kom att stå tillbaka då det skulle ha krävt större resurser.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 april 2017

Diarienummer 2016-02676

Statistik för sidan