Innovativa livsmedelssystem för oberoende boende för äldre

Diarienummer 2016-04596
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP Food and Bioscience, Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 989 743 kronor
Projektets löptid december 2016 - mars 2019
Status Pågående
Ansökningsomgång Japan - Sweden Academia-Industry International Collaboration Program on Innovative Solutions, Community Design and Services for Elderly People Phase 1

Syfte och mål

Målet med projektet Go:Independent är att samordna aktiviteter i Sverige och Japan för att utveckla ett system av livsmedel, teknik och distribution för att minska undernäring och därmed skörhet för att därmed ge förutsättningar för seniorers oberoende boende och sociala deltagande. Åldersrelaterad skörhet är ett alvarligt hot mot oberoende boende och socialt deltagande. En huvudorsak är bristande matintag vilket generellt kallas ´Åldrandets anorexi´. Detta leder till undernäring och vidare till minskad vikt, skörhet och till slut till vårdhem, sjukhus t.o.m. till dödsfall.

Förväntade effekter och resultat

Go:Independent utvecklar system av livsmedel, processteknologi och distribution som ger seniorer tillräcklig energi och näringsämnen. Andelen seniorer i befolkningen ökar och Sverige beräknas ha 21% av befolkningen över 65 år 2020. I Japan är den siffran redan 30%. Projektet förhindrar åldersrelaterad skörhet och ger därför seniorer möjlighet att klara av oberoende boende och ha tillräckligt med energi för socialt deltagande.

Planerat upplägg och genomförande

Teamen i Sverige och Japan består båda av FoU utförare, industri och slutanvändare, vilka ska utveckla nya livsmedel, distribution och processning av produkter som är energi- och näringsrika med smak och lukt anpassad för äldre, enkla att tugga, behagliga och säkra att svälja. Teamen komplimenterar varandra i det att svenskarna inriktar sig mest mot sväljning och japanerna mest mot mundelen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.