Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovativa e-tjänster för kompetensutveckling och verksamhetsstöd för kundservice

Diarienummer
Koordinator Högskolan Väst - Institutionen för ekonomi och IT
Bidrag från Vinnova 7 126 354 kronor
Projektets löptid november 2008 - juni 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål är att leverera: 1. Metodhandbok för planering & införande av Kundcenter (KC) 2. Webbaserat kompetensutvecklingssystem för kommunernas tjänstemän 3. Stödsystem för KC 4. Aktivt FoU-stöd vid planering, införande och utvärdering av KC 5. Kunskapsuppbyggande & avhandling

Långsiktiga effekter som förväntas

Effekterna förväntas bli: 1.Reell kompetenshöjning hos personalen 2.Snabbare införandeprocess av kundcenter 3.Mindre motstånd mot förändring, nöjdare personal 4.Konkreta, implementerade och fungerande e-tjänster 5.Forskningsmässigt en ny pedagogisk modell för att bedriva e-cirklar, en ny modell för att utveckla e-tjänster, en ontologistyrd arkitektur, som i princip skulle kunna användas i vilken offentlig verksamhet som helst. 6.ökad service åt medborgarna 7.Medborgarna får service av både effektivare och av högre kvalitet!

Upplägg och genomförande

Projektet delas upp i fyra delprojekt, enligt upplägget i ansökan till VINNOVA; 1.Analys av genomförda KC-projekt, inklusive redan framtaget forskningsmaterial i Skellefteås projekt 2.Framtagning av webbaserat kompetensutvecklingsmaterial 3.Utveckling av stödsystem för KC 4.Aktivt forskningsstöd vid planring och införande av KC i en till tre kommuner Sambruk svarar för den övergripande projektledningen och koordineringen av de fyra delprojekten, liksom avstämning och samverkan med dels de kommuner som ska införa KC, dels det sedan tidigare startade FoU-projektet som syftar till att ta fram nya affärsmodeller för applikationer byggda på öppen källkod.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-02670

Statistik för sidan