Innovativ miljöteknik för fritidsbåtsbranschen

Diarienummer
Koordinator Najadvarvet AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - november 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02809

Statistik för sidan