Innovativ miljöteknik för fritidsbåtsbranschen

Diarienummer 2009-02809
Koordinator Najadvarvet AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - november 2009
Status Avslutat