Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationsveckorna i Brasilien

Diarienummer
Koordinator T2 Data Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid september 2019 - oktober 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Att utröna om Brasilien kan vara en marknad för våra produkter. 100% match till kunder och forskningsprojekt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Skarpa projekt redan initierade och ett enormt trevligt samarbete har startats upp.

Upplägg och genomförande

Fick en fråga från Åke Sivertun efter det att vi diskuterat drönarcentret i Västervik om vi inte skulle gemensamt besöka Brasilien. Detta för att se om det fanns möjligheter för samarbete med Brasilien angående testbädden. Jag tog självklart tillfället att presentera våra produkter som bedömdes av Brasilianerna som något de var extremt intresserade av.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 september 2019

Diarienummer 2019-04508

Statistik för sidan