Innovationssatsning Region Skåne

Diarienummer 2009-04650
Koordinator Region Skåne - Innovationsenheten
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2010 - mars 2011
Status Avslutat