Innovationsprocessen

Diarienummer
Koordinator Volvo Aero Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 800 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - juni 2011
Status Avslutat