Innovationsprocessen

Diarienummer
Koordinator Volvo Aero Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 800 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - juni 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01331

Statistik för sidan