Innovationslyftet MDH

Diarienummer
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Eskilstuna
Bidrag från Vinnova 325 000 kronor
Projektets löptid april 2009 - augusti 2009
Status Avslutat

Externa länkar