Innovationsledningssystem

Diarienummer
Koordinator CREARUM AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - april 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04685

Statistik för sidan