Innovationseffektivitet och ekonomisk utveckling

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - CIRCLE
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2008 - juni 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00935

Statistik för sidan