InnovationManagement.se

Diarienummer 2009-02848
Koordinator Ymer & Partners AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - december 2010
Status Avslutat