InnovationManagement.se

Diarienummer
Koordinator Ymer & Partners AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02848

Statistik för sidan